09/223.49.46
info@blommeadvocaten.be

Home

BLOMME & PARTNERS

ADVOCATEN

Het advocatenkantoor BLOMME & PARTNERS wordt geleid door Mr. August Blomme, Mr. Femke De Backer en Mr. Chiara Bouciqué. Zij worden bijgestaan door twee interne medewerkers en één vaste externe medewerker.

Het kantoor behandelt alle takken van het recht, maar richt zich in hoofdzaak tot het :

 • Aansprakelijkheids-, verzekerings- en wegverkeerrecht
  o.l.v. Mr. August Blomme
  • Aanneming en bouwgeschillen
  • Verkeersongevallen en begroting van letselschade
  • Medische aansprakelijkheid
  • Professionele aansprakelijkheid
  • Brandsinisters
  • Gerechtelijke expertises
  • Alle aspecten van het verzekeringsrecht
 • Personen- en familierecht
  o.l.v. Mr. Femke De Backer en Mr. Chiara Bouciqué
  • Huwelijk
  • Echtscheiding
  • Samenlevingscontracten
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregelingen
  • Onderhoudsgelden
  • Familiaal vermogensrecht
  • Afstamming en adoptie
 • Strafrecht
  o.l.v. Mr. Femke De Backer en Mr. Chiara Bouciqué
  • Vermogensmisdrijven
  • Geweldmisdrijven
  • Drugsmisdrijven
  • Zedenmisdrijven
  • Valsheid in geschriften
  • Belaging, laster en eerroof
  • Computercriminaliteit
  • Wapenbezit
  • Misdrijven tegen de openbare orde en openbare veiligheid
  • Europees en internationaal strafrecht
 • Jeugdrecht
  o.l.v. Mr. Femke De Backer en Mr. Chiara Bouciqué
  • Jeugddelinquentie
  • Jeugdhulpverlening

Team

August Blomme
August Blomme

Opleiding Afgestudeerd aan de KU LEUVEN in 1984 (Rechten) Ervaring Advocaat aan de Balie van Gent sedert 1984 Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen – afdeling Gent Lid van de Raad van de Orde van Advocaten te…

Femke De Backer
Femke De Backer

Opleiding Afgestudeerd aan de KU LEUVEN in 2006 (Rechten) en aan de UGent in 2007 (European Criminology and Criminal Justice Systems) Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2015) Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Jeugdrecht (2015-2016) Ervaring…

Chiara Bouciqué
Chiara Bouciqué

Opleiding Afgestudeerd aan de UGent in 2010 (Rechten) Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2015) Ervaring Gezeteld in het Europees Jongerenparlement binnen het “Committee Cooperation and Development” (Porto – 2002) Advocaat aan de Balie van Gent sedert…

Nathalie Gernay
Nathalie Gernay

Opleiding Afgestudeerd aan de UGent in 2000 (Rechten) Ervaring Advocaat aan de Balie van Gent sedert 2000 Specialisaties Wegverkeerrecht, aansprakelijkheidsrecht. Formulier Dienstenwet

Karel Haenebalcke
Karel Haenebalcke

Opleiding Afgestudeerd aan de UGent in 2012 (Rechten) Ervaring Advocaat aan de Balie van Gent sedert 2012 (stage bij Advocatenkantoor Amerijckx en bij Blomme & Partners) Specialisaties Wegverkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, huur, letselschade. Formulier Dienstenwet