09/223.49.46
info@blommeadvocaten.be

Team

Advocaten

August Blomme

August Blomme

Opleiding

Afgestudeerd aan de KU LEUVEN in 1984 (Rechten)

Ervaring
 • Advocaat aan de Balie van Gent sedert 1984
 • Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen – afdeling Gent
 • Lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Gent
Specialisaties

Verzekeringsrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht.


Formulier Dienstenwet


Femke De Backer

Femke De Backer

Opleiding
 • Afgestudeerd aan de KU LEUVEN in 2006 (Rechten) en aan de UGent in 2007 (European Criminology and Criminal Justice Systems)
 • Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2015)
 • Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Jeugdrecht (2015-2016)
Ervaring
 • Advocaat aan de Balie van Gent sedert 2007 (stage bij advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parys en bij Mr. Hans Rieder)
 • Ervaring voor het Hof van Assisen, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Publicatie : F. DE BACKER, “Bederf van de jeugd en prostitutie”, in M. DE BUSSCHER, J. MEESE, D. VAN DER KELEN en J. VERBIST (eds.), Strafrecht Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 390-412
Specialisaties

Strafrecht, wegverkeersrecht, jeugdrecht, personen- en familierecht.
Formulier Dienstenwet


Chiara Bouciqué

Chiara Bouciqué

Opleiding
 • Afgestudeerd aan de UGent in 2010 (Rechten)
 • Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2015)
Ervaring
 • Gezeteld in het Europees Jongerenparlement binnen het “Committee Cooperation and Development” (Porto – 2002)
 • Advocaat aan de Balie van Gent sedert 2010 (stage bij advocatenkantoor Ad Ius en bij Van Cauter Advocaten)
 • Ervaring voor het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Specialisaties

Strafrecht, wegverkeersrecht, personen- en familierecht, jeugdrecht en vreemdelingenrecht.
Formulier Dienstenwet


Nathalie Gernay

Nathalie Gernay

Opleiding

Afgestudeerd aan de UGent in 2000 (Rechten)

Ervaring

Advocaat aan de Balie van Gent sedert 2000

Specialisaties

Wegverkeerrecht, aansprakelijkheidsrecht.

Formulier Dienstenwet


Karel Haenebalcke

Karel Haenebalcke

Opleiding

Afgestudeerd aan de UGent in 2012 (Rechten)

Ervaring

Advocaat aan de Balie van Gent sedert 2012 (stage bij Advocatenkantoor Amerijckx en bij Blomme & Partners)

Specialisaties

Wegverkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, huur, letselschade.
Formulier Dienstenwet