09/223.49.46
info@blommeadvocaten.be

Femke De Backer

Femke De Backer

Femke De Backer

Opleiding
  • Afgestudeerd aan de KU LEUVEN in 2006 (Rechten) en aan de UGent in 2007 (European Criminology and Criminal Justice Systems)
  • Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2015)
  • Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Jeugdrecht (2015-2016)
Ervaring
  • Advocaat aan de Balie van Gent sedert 2007 (stage bij advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parys en bij Mr. Hans Rieder)
  • Ervaring voor het Hof van Assisen, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  • Publicatie : F. DE BACKER, “Bederf van de jeugd en prostitutie”, in M. DE BUSSCHER, J. MEESE, D. VAN DER KELEN en J. VERBIST (eds.), Strafrecht Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 390-412
Specialisaties

Strafrecht, wegverkeersrecht, jeugdrecht, personen- en familierecht.
Formulier Dienstenwet